Artykuły » Gwarancja

Informacje o gwarancji

 

 

Projektory do kina domowego marki Panasonic zakupione od autoryzowanego dealera objęte są 3-letnią gwarancją na urządzenie. Gwarancja na lampę projekcyjną montowaną fabrycznie w projektorze wynosi 3 lata lub 2000 godzin w zależności od tego, która z przesłanek nastąpi pierwsza.
 
Projektory do kina domowego, które uległy uszkodzeniu w okresie ochrony gwarancyjnej obsługiwane są przez Centralny Serwis Producenta. Odbiór uszkodzonego urządzenia na koszt Panasonic oraz jego naprawę można zaaranżować kontaktując się z nami pod numerem telefonu 22 610 42 88. Przekażemy Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu i czasu odbioru przesyłki.

W celu przyspieszenia i uproszczenia procedury zgłoszenia awarii produktu prosimy o przygotowanie następujących danych:
- Model urządzenia 
- Numer seryjny
- Opis usterki
- Adres odbioru przesyłki przez kuriera.
- Adres odesłania produktu po naprawie
- Dane z dowodu zakupu (data i cena zakupu, numer dowodu zakupu)
- UWAGA. Do przesyłki projektora należy dołączyć czytelną kopię dowodu zakupu.

Informacje odnośnie modelu i numeru seryjnego znajdą Państwo na tabliczce znamionowej produktu. 

 

 

 

Informacje dodatkowe:
 
Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne, jeżeli osoby inne niż Autoryzowany Serwis lub instalator certyfikowany przez Panasonic dokonały przeróbek, nieautoryzowanej przez Panasonic zmiany oprogramowania lub napraw produktu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek nie wykonania czynności konserwacyjnych opisanych w instrukcji obsługi/użytkownika produktu, niewłaściwej wymiany lamp projekcyjnych, filtrów lub baterii.
 

Kalkulator odległości

  Panasonic

 

    PT-AT6000 (format 16:9)

 

    PT-AT6000 (format 2.35:1)

 

    PT-AH1000 (format 16:9)

Promocja

Nagrody

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe